БИШЕ | Богомил Найденов

Бише е вторият по чин в свитата на Шибил. Той се превръща в противник на Шибил, когато разбира, че Шибил се е влюбил в Рада, тъй като това e забранено според хайдутските правила

x