ДЖАН-ДЖУН | Димитър Йоловски

Джан-Джун е последният, най-малко разговорлив член на свитата на Шибил, който наблюдава как се развиват събитията. Героят му е предназначен да представи гледната точка на публиката и да се намесва в събитията само на важни и пикови точки в историята, както когато убива противника на Шибил и се саможертва.

x