КАЛИНА | Моника Христова

Калина е най-близката приятелка на Рада, която се влюбва в Сава и играе ролята на връзка между двата свята. Калина е отражението на Рада и решително подкрепя желанието на Рада да спаси Шибил и да му признае любовта си.

x