ТЪРГОВЕЦ | Велизар Ефтимов

Търговецът Стефан е племенник на Велико кехая, който подкрепя всичките му решения, включително и плана му да залови Шибил. Стефан вижда Рада като сестра и тайно като модел за подражание. Не харесва, че тя е влюбена в Шибил, което подхранва желанието му да залови хайдутина.

x